MENU
Aula_close Layer 1

Om Børnehuset

Børnehuset Solstrålen er en 6-gruppers institution, der er normeret til ca. 100 børn, fordelt i to huse. Husene er fysisk adskilt i et vuggestue- og børnehavehus.

Kontakt

Børnehusleder Christina Kornval
Souschef Ulla Berg Hjarnaa

Telefon 39 69 26 06

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021